Om oss /

Framtidens hållbara bostäder

Tantalos vision är att alla har rätt till en hållbar bostad. Vi drivs av att skapa attraktiva bostadsområden med höga ambitioner beträffande miljö och hållbarhet, samtidigt som vi fokuserar på boendekvalitet och arkitektonisk ambition. Genom ägande och utveckling av bostäder i Mälardalen vill vi skapa sådana miljöer. Bolaget startades i dess nuvarande form under 2020 och ägs till lika delar av grundarna Niclaz Salminen och Martin Häggqvist.

För en hållbar framtid

Det ska vara enkelt att bo och leva hållbart i våra bostäder, inte bara för de boende utan för samhället och kommande generationer. Vi utforskar och utvecklar bostadsområden med höga sociala och miljömässiga värden genom att skapa platser där människor bor, verkar och besöker. Platser som kommer att vara en viktig del av vår tillvaro under långt tid framöver. Vi vill möjliggöra för fler att leva en hållbar livsstil, när du flyttar till ett område utvecklat av oss kommer det alltid vara ett klimatsmart hus som standard. Våra byggnader är resurseffektiva och byggs med material som är sunda för människor och miljö. Som bolag är vi alltid lyhörda och öppna för nya innovationen som kan främja hållbar produktion och levnadsstil.

Trähus

Ett av våra viktigaste bidrag till klimatet är att välja trä som byggmaterial. Trä är inhemsk och den enda helt förnyelsebara råvaran som dessutom förbrukar mindre energi än andra byggmaterial. Vi eftersträvar att bygga med prefabricerade träelement i husfabrik. Det går snabbt att montera ihop på plats och kunderna kan oftast flytta in i husen redan inom 20 veckor. Eftersom stor del av produktionen sker i fabrik minskar vi antalet transporter till byggplatsen och störningarna för kringboende. Vi arbetar alltid med genomtänkta lösningar för energibesparing. Vi bygger med lågenergiväggar, fönster med låga u-värden och dörrar med god energiprestanda, använder energisnåla system för värme och ventilation och installerar energibesparande funktioner för belysning, vattenanvändning och innetemperaturer.

Social hållbarhet

Bostaden är en viktig förutsättning till att kunna ha ett jobb, bilda familj och leva ett bra liv. Våra bostadsområden utformas för att skapa naturliga mötesplatser som sammanför människor i området. Små gemensamma gator och mötesplatser främjar grannkontakten vilket i sin tur skapar en trygghet i området.

Vi förespråkar blandkvarter, oavsett storlek på området. Vi tror att ett samhälle byggs hållbart genom att blanda olika typer av bostäder i olika upplåtelseformer för att människor med olika förutsättningar skall kunna bo och verka på samma plats. Vi skapar bostadsområden som tillför mervärde till närområdet. Ofta medför detta att en ny målgrupp introduceras för området. Det kan i sin tur skapar flyttkedjor och möjlighet för människor att bo kvar i sin stadsdel även om förutsättningar och familjeförhållanden ändras.

Social hållbarhet är lika viktigt i utemiljöerna som i det egna hemmet. Vi spenderar en stor del av vår tillvaro i hemmet och det ska vara en plats där vi vill och kan umgås med varandra med. Vi skapar hem med öppna och sociala planlösningar, med tilltalande materialval där många kan vara tillsammans.

Ett fastighetsbolag med fokus på utveckling och förvaltning av egenproducerade bostäder i trä. För oss är det en självklarhet. Vi bygger hållbara hem som du har råd att bo i.
Välkommen till Tantalos.

Får vi berätta mer om oss?