Våra fastigheter /

Villa Strandvik / Gustavsberg

Tillsammans med Sisyfosgruppen restaurerade vi anrika Villa Strandvik i centrala Gustavsberg med farstaviken som närmsta granne. Den kulturmärkta fastigheten renoverades varsamt i samråd med antikvarie, kommun och allmänhet till fyra magnifika paradvåningar - ägarlägenheter.
Genomförda
Villa Strandvik
Gustavsberg
4 äganderätter
Bostäder: 4 st
Storlekar: 168 - 267 kvm (3 - 6 rok)
Arkitekt: Haga Studio
Status: Inflyttat
Adress: Gamla skärgårdsvägen 12, Gustavsberg
Partner: Sisyfosgruppen

Villa Strandvik uppfördes ursprungligen som privatbostad under år 1912 och har i folkmun haft ett renommé om att vara en av Stockholms vackraste byggnader. Beställare och uppförare av den exklusiva villan i jugendstil var ingenjör Axel Odelberg, son till Wilhelm Odenberg som var direktör och styrelseordförande för Gustavsbergs porslinsfabrik under 1930-talet. Fram till slutet av 1980-talet användes huset i samband med porslinfabrikens verksamhet, som boende och för representation. Efter år 1980 har byggnaden haft flera olika funktioner och bland annat varit hotell, kontor och nu senast som behandlingshem år 2011-2015.

Vi alla förtrollades av husets magi och restaurerade Villa Strandvik till att återbli en av Stockholms vackraste byggnader med en ny modern funktion, anpassad efter hur vi lever idag. Vår lösning var att bygga en bostadsenhet per våningsplan, fyra paradvåningar om cirka 160-260 kvadratmeter per enhet med boendeform ägarlägenhet.

Återbruk

Ett av projektets huvudfokus var återbruk och att bevara så mycket som möjligt av den anrika fastigheten. Både i karaktär, men också i virke och material. Detta i samråd med kommunen, antikvarier och allmänheten. Före, under och efter projektet hade vi öppna hus där allmänheten fick besöka och tycka till. Under varje event närvarade över 200 stycken nyfikna ”gustavsbergare” som på nära håll fick vara med och delta i förvandlingen och rustningen av den fastigheten Villa Strandvik. 

Bland annat restaurerades fönster, invändiga dörrar & snickerier, takpannor som saknades köptes in från andra fastigheter i Gustavsberg, planlösningar bevarades, öppna spisar renoverades och återfick sin forna glans och mycket mer. 

Om ägarlägenhet

Att bo i ägarlägenhet innebär att du äger och har lagfart på din bostad. Det är ett alternativ för dig som värdesätter flexibilitet och självbestämmande i vardagen. Om och när du vill sälja, hyra ut eller pantsätta lägenheten är helt upp till dig. Ägandeformen möjliggör även för juridisk person att köpa bostad i Villa Strandvik. Upplåtelseformen är sedan länge den vanligaste i Europa, men är fortfarande relativt ny (2009) i Sverige.

De gemensamma ytorna som finns i fastigheten sköts av en samfällighetsförening. Hissar och trapphus, tak och fasader, ledningar och avlopp är alla exempel på delade resurser som kräver gemensamma beslut och insatser.

Det fina med en ägarlägenhet är att samfälligheten inte har några befogenheter över din egna bostad. Föreningen behöver inte ge sitt godkännande för exempelvis uthyrning, överlåtelse eller ombyggnationer. Det är du som äger – och du som bestämmer.

Ett fastighetsbolag med fokus på utveckling och förvaltning av egenproducerade bostäder i trä. För oss är det en självklarhet. Vi bygger hållbara hem som du har råd att bo i.
Välkommen till Tantalos.

Får vi berätta mer om oss?